1. Inleiding:

Op deze pagina neem ik jullie mee naar het leven en laten van Thomas van Aquino. Thomas van Aquino was een filosoof en theoloog.
Waarom is hij belangrijk wat vinden we van deze persoon terug. Volgens velen is hij de meest invloedsrijkste en systematische denker
op theologisch en wijsgerig gebied uit de Middeleeuwen.

2. Leven van Thomas van Aquino

Thomas van Aquino werd geboren in 1225, in het kasteel Roccasecca bij Napels. Hij was lid van een vooraanstande famillie die wilde dat Thomas
na zijn jeugd intrede deed bij de benedictijnen. De benedictijnen was een kloosterorde. In 1244, op een leeftijd van 19 jaar trad hij echter toe tot de
dominicanen. Dit wekte woede op bij zijn famillie en zijn broers beslotren om Thomas te ontvoeren en hem op te sluiten in het kasteel. In 1246 werd hij naar
Parijs gestuurd. In Parijs werd hij leerling van de Duitse filosoof Albertus de Grote, die hij naar Keulen volgde. Zes jaar later begon Thomas zelf les te geven
In de bijbelleer. Hij gaf les in het klooster Sint - Jacques in Parijs. Hij schreef rond deze tijd ook een van zijn belangrijke commentaren op een aantal boeken
van het Oude en het Nieuwe testament. Hij kreeg de graad van magister in 1257 op bevel van Paus Alexander IV, samen met de theoloog Bonaventura. Magister is een academische
graad uit die tijd, door de universiteit van Parijs. Thomas vertrok uit Parijs. Van 1259 tot 1265 verbleef Thomas van Aquino aan het pauselijk hof in Anagni.
Anagni is een kleine Italiaanse gemeente. In 1265 vertrok hij naar het klooster bij de Santa Sabina in Rome, en vervolgde zijn reis naar in 1267 naar Viterbo.
In deze Italiaanse stad , die de residentie was van vele pausen, verbleef Thomas aan het pauselijk hof. Thomas van aquino komt verblijft tussen
1269 en 1272 nog eens in Parijs. In deze periode had hij veel discussies met andere geleerden en filosofen over het aristotelisme en het oordewezen in kloosters.

Het begin de prehistorie Vietnamoorlog
De oudheid