Nieuwste Tijd

1. Inleiding

Is de periode die begint rond 1790 en eindigt met de Tweede Wereldoorlog. Deze periode wordt gekenmerkt door de opkomst van de industrie.
Napoleon, en de twee grote wereldoorlogen.